Vormingsaanbod

Is waardig wonen betaalbaar voor iedereen?

Met de reeks Woonspraak kijkt de Woonzaak naar inspirerende woonpraktijken die de gekende paden verlaten. De Woonzaak komt op voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. Avansa regio Antwerpen ondersteunt de Woonzaak.

In deze vierde aflevering van Woonspraak horen we twee pioniers aan het woord.

  • Karel Lootens vertelt over Wooncoop, een burgercoöperatie die woningen aanbiedt. Burgers zijn samen eigenaar van de woningen.
  • Bert Van den Broele is betrokken bij het Pandschap en CLT Gent. Het Pandschap creëert een extra sociaal huuraanbod door renovaties van problematische panden. Community Land Trust (CLT) is een model waarbij de waarde van grond en gebouw losgekoppeld worden en het beheer democratisch georganiseerd wordt.

 

Boek deze voordracht over de wooncrisis

 

De voordracht ‘Is waardig wonen betaalbaar voor iedereen?’ zoomt in op de wooncrisis. Er is een gebrek aan kwalitatieve, betaalbare en geschikte woningen. Vooral grote gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie wonen te klein, te duur en ongezond. Een expert van Collectief Goed licht de sociale woningproblematiek in de regio Antwerpen toe.

Boek deze voordracht

 

De Woonzaak: voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid

Iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid.

De Vlaamse en lokale overheden hebben de verantwoordelijkheid om een woonbeleid te voeren die dat nastreeft. Momenteel is de wooncrisis groot en de investeringen blijven uit.

Avansa regio Antwerpen is daarom partner van De Woonzaak. Met een 50-tal organisaties dienden wij op 17 december 2021 een klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten tegen de Vlaamse overheid. We willen hen zo appelleren te investeren in een degelijk rechtvaardig woonbeleid. Anderhalf jaar later zijn alle argumenten uitgewisseld in de procedure. Nu is het aan het Europees Comité voor Sociale Rechten om zich uit te spreken. Woonzaak hoopt op een uitspraak eind 2023, begin 2024 zodat ze druk kunnen zetten op een volgende Vlaamse regering voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid.

Wil jouw organisatie ook partner worden van De Woonzaak?
Mail dan naar dan info@woonzaak.be.
Meer info op www.woonzaak.be.