Vormingsaanbod

PRH – Persoonlijkheid en relaties

contactpersoon: Katelijne Verduyn

PRH is een vormingsinstelling die gespecialiseerd is in vorming en onderzoek rond het persoonlijk groeiproces. De vorming richt zich op alle volwassenen en jongvolwassenen die meer inzicht willen verwerven in zichzelf, autonomer en steviger door het leven willen gaan, op zoek zijn naar meer harmonie in hun relaties en die meer kwaliteit aan hun leven willen geven. PRH ziet de ontplooiing van elke mens en zijn grotere sociale vaardigheid als een krachtige motor voor de vooruitgang van de samenleving. Iedereen kan zelfstandig zijn stappenplan uitstippelen op basis van een breed vormingsaanbod.

PRH hanteert een dynamisch en positief mensbeeld en een unieke methode. Deze methode vertrekt van de realiteit van de eigen ervaring. Ze steunt op zelfontdekking en zelfkennis door de analyse van de eigen beleving.

Het letterwoord PRH staat voor ‘Personnalité et Relations Humaines’ – Persoonlijkheid en Relaties. PRH geeft cursussen in alle continenten. In Vlaanderen is PRH erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van Cultuur als een landelijk gespecialiseerde vormingsinstelling voor persoonlijke groei.

Freelancer img

Stuur e-mail

Bel 0476 45 57 75

Bezoek website

Expert in

vormingen rond persoonlijke groei