Vormingsaanbod

Katrin Van Den Troost

Katrin Van den Troost is actief bij Climaxi vzw, de sociale klimaatbeweging.

Voor Climaxi is de klimaatkwestie fundamenteel een sociale kwestie en vergt ze fundamentele, structurele sociale veranderingen.

De laatste jaren toonden aan dat het draagvlak voor de strijd tegen klimaatverandering niet evident is. De link met het sociale moet dat draagvlak verbreden.

.

Freelancer img

Stuur e-mail

Bezoek website

Organisatie

Climaxi