Vormingsaanbod

Integraal vzw

contactpersoon: Marc Gommers

Als gespecialiseerd opleidingscentrum richt Integraal vzw haar werking op de doelgroep van 50-plussers. Onder het veelzeggende motto ‘Denk vroeger aan later!’ wil Integraal vzw haar opdrachten waarmaken door het voorzien in een divers 50+-aanbod aan activiteiten en initiatieven op het vlak van een goede pensioenvoorbereiding en een proactieve eindeloopbaan- & toekomstplanning.

Met haar aanbod van verschillende pensioenvoorbereidingsformules en -modules biedt Integraal VZW ouder wordende werknemers, ambtenaren en zelfstandigen de mogelijkheid om op tijd en proactief na te denken over de komende veranderingen in hun leven.

 

Freelancer img

Stuur e-mail

Bel 02 212 22 21

Bezoek website

Expert in

vormingen over voorbereiding op pensioen