Vormingsaanbod

Guido Cuyvers

Guido Cuyvers studeerde criminologie, seksuologie en filosofie aan de KU Leuven en doctoreerde in de criminologie met een studie over slachtoffers van misdrijven. Hij was tijdens zijn professionele leven als docent, onderzoeker en departementshoofd verbonden aan de Katholieke Hogeschool Kempen (nu Thomas More), departement Maatschappelijk Werk.

Zijn onderzoek speelde zich voornamelijk af op het gebied van gerontologie en ouderenzorg, met een focus op de sociale inclusie van ouderen.

Momenteel engageert hij zich in het maatschappelijk middenveld, het ouderenbeleid en het onderzoek naar de maatschappelijke participatie van ouderen in de samenleving.

Als auteur publiceert hij over allerlei maatschappelijke thema’s. Hij is sterk betrokken op de problemen die maatschappelijk kwetsbare groepen in de samenleving ervaren zoals mensenhandel en slavernij, de positie van patiënten in de gezondheidszorg en de moeilijkheden die ouder wordende mensen ervaren om de regie over het eigen leven te beweren.

.