Vormingsaanbod

Catapa vzw

Contactpersoon: Truike Geerts

CATAPA is een beweging die streeft naar een wereld waarin de ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen niet langer nodig is. De focus ligt op de grootschalige mijnbouw in Latijns-Amerika.

In Vlaanderen en Brussel werkt CATAPA rond de sociale en ecologische impact van de productie en consumptie van metaalbevattende producten, zoals elektronische apparaten. CATAPA daagt mensen uit om kritisch te kijken naar de consumptiemaatschappij en tracht op een systemische manier te werken rond ecologische en circulaire alternatieven.

.

Freelancer img

Stuur e-mail

Bezoek website